• ซีพีบีเจ

ทัวร์โรงงาน

ใบรับรอง CE

BEIHAI AFP dept.is เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรวมวัสดุของโลหะโฟมและการวิจัยและพัฒนา การผลิต การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ในที่เดียว ผลิตภัณฑ์หลักของ BEIHAI AFP คือแผงโฟมอลูมิเนียม และ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิต ผลิต และประยุกต์ใช้โฟมอลูมิเนียม

ยี่สิบเอ็ด

นิทรรศการ

1

ลูกค้า

2
3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

1
2

สายการผลิต

3
4