• cpbj

ทัวร์โรงงาน

ใบรับรอง CE

BEIHAI AFP dept.is เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรวมวัสดุของโลหะโฟมและการวิจัยและพัฒนา การผลิต การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์หลักของ BEIHAI AFP คือแผงโฟมอลูมิเนียม และ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิต การผลิต และการใช้โฟมอะลูมิเนียม

21

นิทรรศการ

1

ลูกค้า

2
3

เวิร์คช็อป

1
2

สายการผลิต

3
4